Aikidojo Amstelveen op School

Aikidojo Amstelveen op School

Aikidojo Amstelveen vindt een sterke band tussen sport en onderwijs van groot belang. Het beoefenen van een sport heeft uiteraard grote voordelen voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen en tieners. Sportbeoefening heeft echter ook op andere gebieden positieve invloed. Zo leidt sportieve oefening tot meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in anderen en een gevoel van verbondenheid.

Via sportclubs maken mensen deel uit van maatschappelijke netwerken. Dikwijls kunnen zij af en toe steun vragen aan de mensen die zij via de sportvereniging hebben leren kennen. Dit komt de maatschappelijke zelfredzaamheid ten goede. Op verschillende plekken in ons land heeft het lokale onderwijsbeleid daarom haar voordeel gedaan met de incorporatie van sport en bewegen. De problemen van jongeren verminderen door te sporten. Daarnaast wordt de integratie van allochtone tieners bevorderd. Sporten stimuleert een gezonde levensstijl. En we zien dat de sociale samenhang in een wijk door sport wordt verstevigd, en de leefbaarheid verbetert.

Gemeente, Amstelveens sportbedrijf en Aikidojo Amstelveen

Daarom richt Aikidojo Amstelveen zich op het aangaan en versterken van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en aikidoclubs op lokaal niveau. Aikidojo Amstelveen heeft al op de een of andere manier een samenwerking met meerdere scholen in Amstelveen. Aikidojo Amstelveen probeert de samenwerking een structureel karakter te geven. De Gemeente en het Amstelveens Sportbedrijf worden ook zo veel mogelijk betrokken in het aangaan van een langdurige samenwerking tussen scholen en Aikidojo Amstelveen. Erkenning en ondersteuning vanuit de gemeente biedt veel mogelijkheden, met name op organisatorisch en communicatief vlak. Afstemming met uitvoerende partijen op het gebied van sportstimulering en breedtesport is een belangrijke pijler binnen deze opzet.

Kader

Eén van de belangrijke succesfactoren van Aikido op school is het gebruik van een professioneel kader. Alle aikido op school lessen die met goedkeuring of medewerking van Aikidojo Amstelveen worden georganiseerd, worden gegeven door Aikidojo Amstelveen- erkende aikidoleraren.

Aikido op school

Wij hebben al aikidoles gegeven op:

De aikidosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij kinderen. Ook levert aikdo een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen. De positieve bijdrage van aikido komt voort uit drie kenmerken van de aikidosport:

1. Het individuele karakter
2. Het noodgedwongen samenwerken
3. Het fysieke element

Daarnaast zijn er de specifieke aikido-oefeningen, regels en etiquette die bijdragen aan een verbetering van de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Door aikido leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel van kunnen hebben. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer tijdens gymlessen. Ook de motoriek van kinderen wordt beter door het volgen van aikidolessen. Tot slot heeft aikido als voordeel dat het al op jonge leeftijd kan worden beoefend en ook juist voor deze doelgroep zeer waardevol is. Aikido is uitermate geschikt voor kleuters. Wanneer kinderen in deze leeftijdsfase goed leren vallen en rollen hebben ze daar in hun verdere leven veel profijt van. Aikido op school richt zich dan ook op alle groepen van het onderwijs vanaf groep 1.

Via sportclubs maken veel mensen deel uit van maatschappelijke netwerken. Dikwijls kunnen zij af en toe steun vragen aan de mensen die zij via de sportvereniging hebben leren kennen. Dit komt de maatschappelijke zelfredzaamheid ten goede. Op verschillende plekken in ons land heeft het lokale onderwijsbeleid daarom haar voordeel gedaan met de incorporatie van sport en bewegen. De problemen van jongeren verminderen door te sporten. Daarnaast wordt de integratie van allochtone tieners bevorderd. Sporten stimuleert een gezonde levensstijl. En we zien dat de sociale samenhang in een wijk door sport wordt verstevigd, en de leefbaarheid verbetert.

Voor wie is het

Aikido op school is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en alle typen onderwijs. Ervaring leert dat de meerwaarde van aikido zich vooral manifesteert binnen het primair en speciaal onderwijs. Binnen deze onderwijstypen komt de vormende waarde van aikido het meest tot zijn recht. Ook in het voortgezet- en beroepsonderwijs wordt vaker aikido ingezet. Hier ligt de nadruk dan vooral op het ontwikkelen van de weerbaarheid van de kinderen. Hiervoor leent aikido zich bij uitstek.

Programma opties voor scholen of naschoolse opvang

 1. Weerbaarheidtrainingen voor jongens en meisjes Rots en Water
  Duur: blok van 5 of 10 lessen (afhankelijk van het aantal uren).
  Programma : Rots en Water Weerbaarheid programma. Doelgroep: Middelbare scholieren of leerlingen bovenbouw van de basisschool.
 2. Aikidolessen, kennismakingscursus
  Duur: blok van 10 lessen
  Programma: in 10 lessen worden de basisprincipes en achtergrond van Aikido geleerd wat een basis geeft en als opstap kan dienen voor verdere beoefening van deze vorm van sportbeoefening. Doelgroep: zowel kinderen van de basisschool als van de middelbare school.
 3. Aikidolessen, vervolgcursus
  Duur: blok van 10 lessen
  Programma: Hierin wordt verder ingegaan op de stof van de kennismakingscursus en leren kinderen de vaardigheden te beheersen en te controleren. Doelgroep: zowel kinderen van de basisschool als van de middelbare school.
 4. Aikido voor kinderen met beperkingen
  Duur: blok van 10 lessen
  Programma: in 10 lessen worden de basisprincipes en achtergrond van Aikido geleerd wat een basis geeft en als opstap kan dienen voor verdere beoefening van deze vorm van sportbeoefening. Doelgroep: zowel kinderen van de basisschool als van de middelbare school.
 5. Aikido voor kinderen met overgewicht
  Duur: blok van 10 lessen
  Programma: in 10 lessen worden de basisprincipes en achtergrond van Aikido geleerd wat een basis geeft en als opstap kan dienen voor verdere beoefening van deze vorm van sportbeoefening. Doelgroep: zowel kinderen van de basisschool als van de middelbare school. Het programma is laagdrempelig en altijd en overal toepasbaar (plug and play). Hierna kunnen de kinderen doorstromen naar de lokale aikidoclub.

MS, Parkinson, ADCA, Reuma, ADHD, Autisme, mensen met fysieke licht geestelijk beperkingen en soortgelijke categorieën

Door dat wij in onze dojo veel tijd besteden aan correcte houding, bewegen, ademhaling, gebruik en ontwikkeling van alle spieren, goed opwarmen en rekken, is deze sport geschikt voor bovenstaande categorieën. Je kan je oefeningen aan je eigen tempo aanpassen. Doordat Aikido geen competitie kent kan je volledig op je zelf focussen.
Val je in een van deze categorieën of in een soortgelijke categorie dan ben je bij ons van harte velkom.
Ook komen wij graag op uitnodiging bij jullie op school en gezondheid centra.

Bezoek hier onze Aikido op school website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *